Soudní znalecké posudky

Soudní znalecké posudky děl hudebního umění

Jako významný odborník v oblasti hudby a zároveň elektroniky a počítačové techniky je
Ing. Viktor Kotrubenko jmenován

znalcem (soudním)

mimo jiné i v oblasti děl hudebního umění produkovaných pomocí digitálních technologií.

V této mezioborové disciplíně působí jako velmi ojedinělý expert. Za svou životní dráhu zhotovil řadu znaleckých posudků, jejichž předmětem bylo posouzení nejen technické stránky zvukových nebo i obrazově zvukových záznamů, nýbrž i ocenění autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. Je proto i logické, že Viktor K. působí jako předseda sekce Elektronika a IT, elektrotechnika Komory soudních znalců České republiky, výhradního zástupce České republiky v evropské instituci EuroExpert.